Екотекс
За нас Продукти Технически детайли Контакти E-mail
 
 
Технически детайли

При избора на филтри трябва да се ръководиме от това какво и до каква степен искаме да задържиме.Не във всички случаи е целесъобразно и икономически обосновано 100% от частиците да се улавят от филтъра. Качеството на филтруване е степента на задържане на частиците в процентно изражение при определени условия.

За правилен избор на филтър при зададени краини параметри е необходимо познаване на външните условия при протичане на процеса/ температура , налягане , влажност и др. полидисперсен състав на филтруваното вещество , наи-често срещаните по геометричен размер частици , химичен състав , Рн на средата ,физически отнасяния , специфична повърхност , електрически отнасяния и ред други. Практиката е наложила качеството на филтруване да се стандартизира.

Европейски стандарти за филтрация:

O Soil -sand Norm EN 779 Average Arrestange Am (%) Particle size 5 µm A Synthetic dust
100 - 200 µm G1 Am<65
O Human hair G2 65<Am<80
20 - 200 µm G3 80<Am<90
G4 90<Am
O Pollen Norm EN 779 Average Arrestange Em (%) Particle size 1,5 µm A Atmospheric dust
10 - 100 F5 40<Em<60
Plant Sport F6 60<Em<80
10 - 25 µm F7 80<Em<90
F8 90<Em<95
F9 95<Em
O Toner Particuler Enrovent 4/4 Initial Efficiency Ei (%) Particle size 0,35 µm NaCI
5 - 20 µm EU10 95<Ei<99,9
O Harmful dust for human health EU11 699,9<Ei<99,97
0,3 - 5 µm EU12 99,97<Ei<99,99
EU13 99,99<Ei<99,999
EU14 99,999<Ei
O Bacterial Norm EN 1822 MPPS Most Penetrating Particle Size (%)
0,2 - 25 µm H10 85
O Cigarette smoke H11 95
0,01 - 1 µm H12 99,5
H13 99,95
H14 99,995
O Viruses Norm EN 1822 MPPS Most Penetrating Particle Size (%)
0,002 -0,05 µm U15 99,9995
U16 99,99995
U17 99,999995

 

Таблица за класификация на филтрите по класове съгласно европеиски стандарт EN 779

Според европеиската класификация филтрите биват груби G1-G4 , Финни F5 – F9 и абсолютни H10 – U 17

Filter Group Filter Class Mean value of separation

arrestance Am(%)Syntetical dust particles

Mean value of separation

Efficiency Em (%) atmosphere dust particles

приложение
G Arrestance Filters G1

G2

G3

G4

<65%

65%<80%

80%<90%

>90%

-

-

-

-

За груба очистване на въздуха . Като предварителни филтри за грубо очистване на силно концентриран прах в климатици, вентилаторни уредби и впускателни системи
F Dust Spot Efficiency Filters F5

F6

F7

F8

F9

-

-

-

-

-

40%<60%

60%<80%

80%<90%

90%<95%

>95%

Втори етап на филтрация за отделяне на финия прах и като предварителна филтрация при абсолютни филтри. Проектирани за климатици и вентилаторни уредби и впускателни системи в болници, хотели, административни сгради, лаборатории и производствени обекти.

 

Таблица за класификация на филтрите по класове съгласно европеиски Standard EN 1882

Filter Group Filter Class Efficiency on 0,3 microns
H HEPA Filters H10

H11

H12

H13

H14

85%

95%

99,5%

99,95%

99,995%

Efficiency on 0,12 microns
U ULPA Filters U15

U16

U17

99,9995%

99,99995%

99,999995%

 

Таблица за приложението на различните класове филтри по видове

КЛАС EN 779 РУЛОННИ КАСЕТНИ ДЖОБНИ КОМПАКТНИ
EU3/G3 + + + +
EU4/G4 + + + +
EU5/F5 + + +
EU6/F6 + +
EU7/F7 + +
EU8/F8 + +
EU9/F9 + +

 

Основните типове филтърни материи използувани за изработка на филтри

за HVAC- системи

composition Weight /gr/sgm Thick ness /mm./ Filter classification EN779 Gravimetric efficiency /%/ sint dust particles Recommen ded air velocity /mt./sec/ Dust holding capacity /Gr./mg/ Initial pressure drop with clean filter /Pa/ Recommended final pressure drop / Pa/
FS1 glass fibre 210 60 G3 83-93% 1,5 3000 15 250
Pf1a150 Polyester fibers 150 15 G3 86,5 1,5 440 23 200
PF3/200 Polyester fibers 200 3 G4 92,1 1,5 85 63 250
LIBAG Polyester fibers 200 3 G4 92,1 1,5 85 63 250/TD>
FF10250K Polyester fibers 250 10 F5 94 0.25 300 18 250
V500MR Polyester fibers 500 20 F5 96,5 0,25 399 25 400
F7 Polypropilene 180 2 F7 97,7 0,15 55 35 300
F9 polipropilene 140 2 F9 99,8 0,15 45 65 250

Oсновните видове типоразмери панелни филтри

Тип размер /mm./ височина /mm./
1.Панелни плоски
2. Панелни плисирани
287 x 592
400 х 400
400 x 500
400 x 625
500 x 500
500 x 625
592 x 592
12 – 23 – 48 - 100
12 – 23 – 48 - 100
12 – 23 – 48 - 100
12 – 23 – 48 - 100
12 – 23 – 48 - 100
12 – 23 – 48 – 100
12 – 23 – 48 - 100

 

 

Основни отнасяния на текстилните суровини за филтри по отношение на температура и химически въздеиствия

материал Поли пропилен полиестер Полиакрил нитрил Ароматен полиамид Политетра флоретилен Полифенилен сулфид полиимид стъкло
Съкратен запис PP PES PAN AR PTFE PPS PI
Работна темп. 94 140 130 200 260 190 200 260
Пикова темп. 107 150 150 240 290 230 260 290
основи 6 3 3 4 6 6 3 3
Мин.к-ни 6 3 5 3 6 6 5 5
Орг.к-ни 6 3 6 3 6 6 5 5
окислители 4 4 4 2 6 3 5 6
Орг.р-рители 6 4 5 5 6 3 6 5

 

Таблица на ориентировъчни стоиности на физико-механични показатели на по-често използуваните Нетъкани Текстилни Материали за изработка на филтри за прахоулавяне

article Air flow weight thickness Temp. Tensile strength /w/ Tensile strength /l/ Elogation at break /l/ Elogation at break /w/
Dim. L/dm2xmin G/m2 mm oC N/5cm N/5cm % %
PES 140 500 2.3 150 1200 1400 16 18
PES 200 500 2.3 150 700 700 15 17
PES 350 500 2.5 150 500 550 13 16
PES 500 400 2.2 150 500 550 13 16
PES 350 300 1.6 150 700 600 14 16
PAN 180 550 2.9 125 650 700 14 14
PAN 300 400 2.2 125 700 750 16 14
PP 170 540 2.1 80 500 600 20 20
AR 250 500 2.8 200 500 600 20 20
AR 300 400 2.4 200 500 600 20 20
PPS 200 500 2.2 180 700 900 25 30
PI 180 500 2.5 260 700 1350 25 25

 

Основни характеристики на джобни филтри:

тип Линеенразмер h/w/d С=20/25мм. Клас по DIN 779 Площ м2 /брои джобове Натоварване
m3 kg
3031 287х287х360 G3 0,7 0,0 255 0,8
3032 287х592х360 G3 1,3 0,0 255 1,3
3033 490х592х360 G3 2,2 0,0 360 1,9
3034 592х592х360 G3 2,6 0,0 360 2,2
3035 287х892х360 G3 1,8 0,0 265 2,13
3036 490х892х360 G3 2,9 0,0 530 2,7
3037 592х892х360 G3 3,6 0,0 530 2,9
4031 287х287х360 G4 0,7 0,0 26 0,80
4032 592х892х360 G4 3,6 0,0 53 2,9
4033 490х892х360 G4 2,9 0,0 53 2,7
4034 287х892х360 G4 1,8 0,0 27 2,1
4035 287х592х360 G4 1,3 0,0 26 1,3
4036 490х592х360 G4 2,2 0,0 36 1,9
4037 592х-592х360 G4 2,6 0,0 36 2,2
6054 592x592x534 F6 6,3 / 10 0,051 2,85
7054 592x592x534 F7 6,3 / 10 0,051 2,55
9054 592x592x534 F9 6,3 / 10 0,051 2,50
6053 490x592x534 F6 5,0 / 8 0,051 2,40
7053 490x592x534 F7 5,0 / 8 0,051 2,3
9053 490x592x534 F9 5,0 / 8 0,051 2,35
6052 287x592x534 F6 3,2 / 5 0,025 1,50
7052 287x592x534 F7 3,2 / 5 0,025 1,55
9052 287x592x534 F9 3,2 / 5 0,025 cc
6054 592x592x635 F6 9,0 / 12 0,051 3,25
7064 592x592x635 F7 9,0 / 12 0,051 2,85
9064 592x592x635 F9 9,0 / 12 0,051 2,85
6063 490x592x635 F6 7,4 / 10 0,051 2,95
7063 490x592x635 F7 7,4 / 10 0,051 2,50
9063 490x592x635 F9 7,4 / 10 0,051 2,55
6062 287x592x635 F6 4,5 / 6 0,025 1,90
7062 287x592x635 F7 4,5 / 6 0,025 1,70
9062 287x592x635 F9 4,5 / 6 0,025 0,75

 

Copyright 2012, Ekotekc Created by ABC Design & Communication